Kategorie ‘Skupina 7 - Ohaři’

Irský červenobílý setr

Dánský ohař krátkosrstý

Slovenský ohař hrubosrstý

Drentsche Patrisijshond

Německý ohař ostnosrstý

Maďarský ohař drátosrstý

Český fousek

Bourbonský ohař krátkosrstý

Auvergneský ohař krátkosrstý

Portugalský ohař